Zadbaj o rozwój dziecka od najmłodszych lat

Zadbaj o rozwój dziecka od najmłodszych lat

Dziecko rozwija się nieustannie już od pierwszych dni życia. Od dorosłych często zależy, w jakim tempie i kierunku ten rozwój będzie przebiegał. Jest wiele aspektów, na które warto zwrócić uwagę wychowując młodego człowieka, aby pomóc mu zdobywać wiedzę i umiejętności, a także poznawać świat i znaleźć w nim swoje miejsce.

Rozwój od najmłodszych lat

Nawet jeżeli nie zdajesz sobie z tego w pełni sprawy, rodzina oraz sytuacje społeczne, w jakich Twoja pociecha znajduje się już od pierwszych dni życia, mają ogromne znaczenie w kształtowaniu jego charakteru i wizji świata. To rodzina, a także najbliższe otoczenie przekazują dzieciom wzorce zachowań, postaw oraz wartości, jakimi w życiu należy się kierować.

Ponieważ społeczeństwo i rodzina znacząco wpływają na rozwój młodego człowieka, warto do maleństwa dużo mówić, zachęcać go do poznawania świata. Dobrze jest też inicjować liczne kontakty z dorosłymi, ale też z rówieśnikami. To w ten sposób dziecko uczyło się będzie relacji międzyludzkich, współpracy, szacunku do innych. Te pierwsze kontakty będą miały ogromny wpływ na to, jak dziecko później będzie odnajdywało się w społeczeństwie.

Nauka przez zabawę

Świetną metodą socjalizacji jest posłanie malucha do żłobka, a następnie do przedszkola. Tam dużo czasu spędzi pod okiem pedagogów w grupie rówieśniczej. Tego typu placówki prowadzone są w celu stymulowania zdolności poznawczych, nauki właściwych relacji międzyludzkich oraz wzorców akceptowanych w naszym społeczeństwie. Naukę i poznawanie świata przez zabawę przewiduje każdy scenariusz zajęć. Przedszkole to miejsce zdobywania pierwszej usystematyzowanej wiedzy, ale też lata spędzone na zabawie, które dziecko miło będzie wspominać.

Wsparcie w problemach rozwojowych

W przedszkolu i wczesnych latach szkoły podstawowej u dzieci można zauważyć większość problemów rozwojowych, a niektóre z nich korygować. Trudne jest to jednak poza placówkami, bo brakuje wtedy pedagogów, którzy znają objawy problemów i mogą zwrócić na nie uwagę. Popularne są zaburzenia ze spektrum autyzmu, zaburzenia uwagi i nadaktywność, a także dysfunkcje typu dysgrafia lub dysleksja. Pomoc w radzeniu sobie z nimi może być udzielona przez specjalistę w placówce edukacyjnej, albo w specjalistycznej poradni.

Poza aktywnym działaniem w rozwoju dziecka istotna jest też obserwacja zachowań. Wtedy łatwiej zauważyć drobne problemy rozwojowe, które mogą pogłębiać się wraz z wiekiem. Dziecko wychowujące się w odpowiednim otoczeniu z uważnymi opiekunami, ma stosunkowo łatwiejszy start w przyszłość.