Jak wspierać dzieci w rozwoju?

Jak wspierać dzieci w rozwoju?

Dzieci mają różne predyspozycje. Jedne rozwijają się nad wyraz szybko, podczas gdy inne potrzebują więcej czasu i wytrwałości, by opanować nowe umiejętności. Co, gdy do tego dochodzą inne trudności: choroba, zdiagnozowane dysfunkcje, problemy z rówieśnikami? Jak pomagać i zapewniać maluchom równe szanse na rozwój? Podpowiadamy jakie działania podjąć i gdzie szukać pomocy.

Dysfunkcje - jak pomóc dziecku

Wiele dzieci już w wieku wczesnoszkolnym ma problemy z nauką. Często nie wynikają one wcale z niskiej inteligencji czy lenistwa naszej pociechy, ale z braku niektórych predyspozycji. Na przykład w dysgrafii ogromnym problemem jest nieczytelność pisma. Dzieci z dyskalkulią mylą liczby i mają problemy nawet z najprostszymi działaniami matematycznymi. Jedną z powszechniejszych diagnoz jest też dysleksja. Pomoc w takich przypadkach jest możliwa. Trzeba tylko wiedzieć, gdzie jej szukać.

Szkoły proponują dostosowania, z których najczęstszym jest wydłużenie czasu na rozwiązywanie testów. To dobry początek, chociaż dziecko traci przez to przerwy i czas z rówieśnikami. Warto pójść o krok dalej. Pedagog może zaproponować zajęcia wyrównawcze, na których ćwiczyć będzie z dzieckiem określone umiejętności. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne mogą też zaoferować wsparcie i terapię w tym kierunku.

Niepełnosprawność w szkole

Większym problemem może być niepełnosprawność dziecka. W takim przypadku społeczeństwo i rodzina powinny udzielać dziecku szczególnego wsparcia. Rodzice, wybierając szkołę, muszą zwrócić szczególną uwagę na to, czy jest ona dla dziecka dostępna. Powinna posiadać windy i umożliwiać dotarcie do każdego miejsca. Ważne są też toalety dla niepełnosprawnych.

W przypadku dzieci niepełnosprawnych intelektualnie koniecznie trzeba zweryfikować, czy nauczyciele mają przeszkolenie z edukacji specjalnej. Te dzieci wymagają więcej uwagi i cierpliwości. Dobrze, gdy lekcje odbywają się w małych grupach. Najlepszym rozwiązaniem będą jednak dedykowane szkoły.

Dobre relacje i poczucie bezpieczeństwa

Częstym problemem jest trudność w socjalizacji. Rówieśnicy potrafią być niemili, dokuczać dziecku. Nauczyciele i rodzice powinni jak najszybciej reagować na niepokojące sygnały. Wskazane jest w takich sytuacjach sięganie po pomoc szkolnego pedagoga i psychologa.

Szkoła powinna stanowić bezpieczne miejsce. Nauczmy dzieci, by nie bały się mówić o problemach, na jakie w niej natrafiają. Rozmawiajmy z nimi i pytajmy jak pomóc, a w razie potrzeby sięgajmy po pomoc specjalistów w szkołach i specjalnie przystosowanych do tego ośrodkach.