Budowanie relacji rodziców z dziećmi

Budowanie relacji rodziców z dziećmi

Odpowiedzialność spoczywająca na barkach matki i ojca nie może równać się z niczym innym na świecie. To właśnie oni mają wprowadzić swoje dziecko do życia w świecie przepełnionym niespodziankami oraz niebezpieczeństwami. Dla wielu osób, szczególnie tych nieposiadających wcześniej potomstwa, przypomina to czarną magię lub zabawę zapałkami nad beczką prochu.

Budowa przyjaznego domu

Od najmłodszych lat społeczeństwo i rodzina w bardzo silny sposób na siebie oddziałują. Dzieci bardzo chcą zapraszać do siebie swoich kolegów i koleżanki, w nieco starszym wieku swoje pierwsze miłości oraz większą liczbę gości na imprezy z nocowaniem. Rola rodziców w odnalezieniu balansu jest absolutnie kluczowa. Nie ma jednej odpowiedzi na to, w jaki sposób sobie radzić z tak postawionym wyzwaniem. Każda rodzina jest inna, inaczej funkcjonują ze względu zarówno na plan dnia, jak również wartości wyniesione z domów swoich dziadków. Niezależnie od wszystkiego, balans pomiędzy byciem cool, a emanowaniem autorytetem musi zostać w jak największym stopniu zachowany.

Problemy w szkole

Nie ma chyba dziecka, które na pewnym etapie swojej edukacji nie miałoby gorszego okresu w nauce, co przekładało się na niższą średnią na koniec roku. Powody mogą być bardzo różne. Zbyt duże zaangażowanie w zajęcia pozalekcyjne, pierwsze miłości, czy też większa ilość czasu spędzona z przyjaciółmi na innych sprawach niż nauka. W niektórych przypadkach problem może być nieco poważniejszy i trudniejszy do zaradzenia. Mianowicie coraz większa liczba dzieci ma ogromne trudności z przyswajaniem wiedzy. Ma na to wpływ dysgrafia oraz dysleksja. Pomoc w tym zakresie można oczywiście oferować samodzielnie, jednak warto udać się także do specjalisty. Po wykonywaniu dużej liczby dodatkowych ćwiczeń można osiągnąć stan względnej normalności, gdzie wspomniane dysfunkcje okażą się praktycznie niezauważalne.

Współpraca z nauczycielami

Lwią część czasu dziecko poświęca w placówkach edukacyjnych. Dlatego właśnie warto utrzymywać poprawne relacje z ciałem pedagogicznym na każdym etapie nauczania. Powinniśmy mniej więcej znać plan oraz scenariusz zajęć. Przedszkole, podstawówka, liceum - orientować się w materiale, znaleźć chociaż kilka minut w tygodniu na sprawdzenie wszystkich niezbędnych informacji na temat sprawdzianów i kartkówek dziecka w następnych kilku dniach i ewentualnie pomóc mu z materiałem, którego nie jest w stanie przyswoić. Jeżeli nie mamy czasu lub wiedzy na dany temat, warto wtedy poszukać korepetytorów na odpowiednim poziomie.